הבניין נבנה עבור AudioCodes (אוכלס על ידי שיכון ובינוי). שטח הבניין הינו ובינוי 18,000 מ"רהבניין נבנה עבור AudioCodes (אוכלס על ידי שיכון ובינוי). שטח הבניין הינו ובינוי 18,000 מ"ר

דילוג לתוכן