מכיל שלושה מרחבים: המבנה המקורי וההיסטורי משמש כמרחב זיכרון, האגף הנוסף משמש כמרחב פעילות ויצירה כולל גלריה לאמנות ומשרדי הנהלה ובתווך – נבנה אודיטוריום המשמש אכסניה לפעילויות תרבות והנצחה.