מבנה משרדים כ-26,000 מ"ר לשימושי תעשיה עתירת ידע
2 מבני משרדים, שטח כולל של 12,000 מ"ר מרתפים ו- 15,000 מ"ר משרדים.